Ochrona danych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC KONTRAHENTA


Szanowny Panie
Szanowna Pani

Pozyskaliśmy i przetwarzamy Wasze dane osobowe, dlatego też na podstawie art. art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE]2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO ,

Przekazuję następujące informacje

1. Na nas ciąży status Administratora danych osobowych

        C-LON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
        Ul. Żółkiewskiego 3
        63-400 Ostrów Wielkopolski

Nie powołaliśmy INSPEKTORA OCHRONY DANYCH .
Punkt kontaktowy w przedmiocie działania to :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane są w następujących celach
    - Realizacji umowy wynikającej z treści zamówienia
    - Rozliczeń finansowo księgowych
    - Ochrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń [dbanie o interes gospodarczy i wizerunek administratora do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

a podstawę tego stanowią:
   • art.6 ust.1 lit.b ) RODO „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy”
   • Art.6 ust. 1 lit. C) RODO „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – ustawa z 26 czerwca 1974 r, Kodeks Pracy”
   • Art. 6 ust. 1 lit. F RODO „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią …”
   • Art.9 ust.2 lit.b,c,h,j ) RODO „ w celu realizacji obowiązków administrator a danych wynikających z przywołanych przepisów w celach archiwalnych

W związku z celami , które przywołaliśmy wyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być
    - podmioty pośredniczące w wykonaniu umowy (poczta, firmy kurierskie, firmy transportowe i inne podmioty wykonujące usługi związane z realizacją umowy) a także
    - podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez administratora (dostawy usług IT, kancelarie prawne , GRI i podwykonawcy robót itp.)

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku , gdy postanowi Pani/Pan skorzystać z tych praw, możemy zwrócić się z prośbą o podanie dodatkowych danych osobowych, mających na celu jednoznaczną ich identyfikację, aby zweryfikować czy to rzeczywiście Państwo domagają się realizacji swych praw, a nie mamy do czynienie z incydentem lub nadużyciem.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Ale niepodanie danych osobowych będzie wtedy skutkowało niemożliwością wykonania zobowiązań przyjętych przez Administratora w ramach danego zmówienia.Skontaktuj się z nami, a uzyskasz odpowiedzi na Twoje potrzeby  
napisz: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub zadzwoń: +48 62 735 85 19