Doskonalenie produkcji

Z pewnością na produkcji stosujesz najlepsze rozwiązania, które były dostępne. Ale cały świat idzie naprzód. Nawet najlepsze rozwiązania nie wystarczają. Powstają nowe technologie. Rynek stwarza coraz to nowsze wyzwania, którym musisz sprostać.
W tej sytuacji firmom, które chcą istnieć na rynku pozostaje nieustanny rozwój. A on nie polega na jednorazowym zakupie i wdrożeniu systemu, który będzie Ci dostarczał bieżących informacji. Tobie jest potrzebny system, który będziesz rozwijał wraz ze swoją produkcją. System pozwalający na wgląd w mechanizmy, które pomogą Ci usprawnić produkcję.

Co to jest mechanizm ciągłego doskonalenia produkcji?

To mechanizm, który zbiera informacje o wszelkich nieprawidłowościach, czyli odchyłkach od wzorcowej produkcji. Musimy zebrać informacje i tak je przetworzyć, aby cała załoga produkcyjna mogła analizować te dane i przyczyny ich wystąpienia, dzięki czemu istnieje możliwość zabezpieczenia się przed ich wystąpieniem w przyszłości oraz wprowadzenia mechanizmów naprawczych.

Doskonalenie produkcji polega na tym, że muszą istnieć takie mechanizmy.

Przecież chcesz, żeby Twoja produkcja była doskonała, prawda?